Hinnakiri

Hindade koostamise mudel.


Omanikujärelevalve

Hind 1-3% ehitustööde maksumusest või kokkuleppel tunnitasu alusel vastavalt tegelikule töö mahule.

Peamisteks hinda mõjutavateks teguriteks on objekti keerukus ja kaugus, projektdokumentatsiooni kvaliteet ja ehitaja kvalifikatsioon, samuti tellija võimalikud lisasoovid (nt. abi ehituse töövõtulepingu koostamisel ja ehitaja pakkumiste analüüsimisel, ehitise dokumenteerimisel, osalemine läbirääkimistel jms.).

Ehitise Audit

Auditi lähteülesande ( s.t. auditi mahu) määrab tellija , kes esitab auditi tegijale ka auditi lähtealuseks olevad vajalikud dokumendid (ehitusprojekt või mõõdistusprojekt, ehitusdokumendid jms.)

Auditi hind määratakse tellija ja auditi tegija kokkuleppel olenevalt töö mahust ja töö tegemiseks kuluvast ajast. Hinda mõjutab veel ehitise keerukus, asukoht ja ehitist puudutavate tehniliste dokumentide olemasolu /puudumine.

Saada Meile Kiri