AR Rühma AS on erinevaid ehituse valdkonnaga seotud teenuseid pakkuv väikefirma, mis on tegutsenud iseseisva juriidilise isikuna alates 1992 aastast.

Viimastel aastatel oleme seoses aktiivse ehitustegevuse  kasvuga spetsialiseerunud järjest enam omanikujärelevalve teostamisele ja ehitus-tehniliste ekspertiiside läbiviimisele.

Lisateenusena nõustame eramuehitajaid, korteriühistuid ja teisi tellijaid  ehituspakkumiste analüüsimisel, projektdokumentatsiooni tellimisel ja täpsustamisel, ehituse töövõtulepingu koostamisel ja sõlmimisel.

AR Rühma AS omab  nõutavat majandustegevuse registri registreeringut kõigil ehitusega seotud tegevusaladel tegutsemiseks.

Äriühingu juhataja, vastutav spetsialist ja rida töötajaid on üle 30-aastase ehituspraktikaga.

Optimaalse töötajate arvu ning pikaajaliste kogemuste tõttu suudame pakkuda  paindlike hindadega kvaliteetset teenust.

Soovitame kõigil ehitustööde tellijatel pöörduda nõu ja abi saamiseks juba enne ehituslepingu allakirjutamist ehitusettevõtjaga  , et vältida üldsõnaliste ja konkretiseerimata  lepingute sisust  tulenevaid  probleeme ehituse käigus.

Saada Meile Kiri