AR Rühma OÜ on erinevaid ehituse valdkonda kuuluvaid teenuseid pakkuv väikeettevõte, mis on tegutsenud iseseisva juriidilise isikuna alates 1992 aastast.

Tere, olen Aarne Rosenstrauch, Sinu kogenud nõuandja ja ekspert ehitamist puudatavates küsimustes.

Minu tunnituseD ⥥

Võta minuga ühendust:

 • kui planeerid ehitada maja ja vajad omanikujärelevalve teostajat,
 • kui taotled kasutusluba ja vajad auditit ehitise seisukorra ja ohutuse hindamiseks
 • kui vajad lihtsalt ehituse alast asjalikku nõuannet.

Oman pikaajalist kogemust ka korteriühistute nõustamisel rekonstrueerimistööde teostamisel ning pädevust ehitiste seisukorra hindamisel biokahjustuste seisukohalt. Olen kantud KredEx poolt aktsepteeritud korteriühistute tehniliste konsultantide nimekirja.

+ 372 50 98 432
aarne@argroup.ee

Kuidas ma saan sind aidata?

Vali endale sobiv teenus

Omanikujärelevalve

Ehituse omanikujärelevalve teostamine rajatavatel uusehitistel ja olemasolevatel rekonstrueeritavatel ehitistel.

Omanikujärelevalve teenus sisaldab:

 • Tellija nõustamist ehitustehnilistes küsimustes ja tööde vastuvõtmisel;
 • Järelevalve teostamist kehtivate kvaliteedinõuete järgimise ja projektist kinnipidamise üle;
 • Tööde nõuetekohase dokumenteerimise kontrollimist

Ehitise Audit

Auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa vastavalt auditi lähteülesandele. Auditi tulemusena koostatakse ehitise auditi aruanne.

Kasutusloa taotlemisel on ehitise auditiga võimalik asendada kadunud või ehitamise ajal koostamata jäetud ehitusdokumendid (kaetud tööde aktid, ehituspäevik, materjalide sertifikaadid jm.)

Audit hõlmab:

 • Visuaalkontrolli, mille käigus kontrollitakse kas ehitis vastab ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras.
 • Kasutuskontrolli, mille käigus kontrollitakse , kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu.
 • Hinnangut vundamendile, fassaadile, kandekonstruktsioonidele, katusele, avatäidetele jt. hoone osadele.
 • Dokumentatsiooni kontrolli, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt ehitise ohutuks kasutamiseks ja ehitise korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.

Audit aruanne sisaldab:

 • Hinnang ehitises kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta.
 • Hinnang ehitise nõuete vastavuse kohta.
 • Hinnang ehitise ettenähtud viisil ja otstarbel kasutamise ohutuse kohta.
 • Kokkuvõtlik üheselt mõistetav hinnang ehitisele.

Teostatud tööd

Viimaste aastate olulisemad teostatud tööd

Ekspertiisid ja auditid:
 • Pähklimäe 8, Maardu – laborihoone konstruktsioonide ja üldehituslik audit
 • Allika 4, Rannamõisa – üksikelamu konstruktsioonide ja üldehituslik audit
 • Vilja 1, Muuga – konstruktsioonide audit
 • Käpa 4, Liivamäe küla – kahepereelamu konstruktsioonide ja üldehituslik audit
 • Parda 9, Tallinn – parkimismaja konstruktsioonide (vundament, vahelaed) audit
 • Tamme talu, Abja vald – talukompleksi konstruktsioonide ja tehnosüsteemide audit
 • Ahtri 8, Tallinn – büroohoone üldehituslik ja konstruktsioonide audit
 • Seemne 6, Tallinn kortermaja – biokahjustuste hindamine
 • Paju 2, Raasiku – tootmishoone üldehituslik ekspertiis
 • Audru vald, Audru – maneezi üldehituslik ekspertiis ja biokahjustuste hindamine
 • Parda 4, Tallinn – büroohoone konstruktsioonide ja vundamendi ekspertiis
 • Merirahu 55, Tallinn – katlamaja üldehituslik ekspertiis
 • Kungla 22, Tallinn – kortermaja konstruktsioonide audit
 • Vabaõhumuuseum – Kuie koolimaja konstruktsioonide audit-soojuskadude analüüs
 • Männiku tee 48A Tallinn – kortermaja küttekollete ekspertiis
Omanikujärelvalve ehitus- ja rekonstrueerimistööd:

Kortermajad Tallinnas:

Rataskaevu 6/Pikk jalg 3; Noole 2; Tartu mnt 55/59; Pärnu mnt 17/Tatari 4; Õismäe 79, 81; Ed.Vilde tee 132,138; Seemne 6; Koidu 113B; K.Kärberi 43; Roosikrantsi 21; Mahtra 9.

Kortermajad väljaspool Tallinna:

Keila, Põhja pst 16; Keila, Paldiski mnt 38; Ridala vald, Panga 9; Rakvere, Tuleviku 5; Maardu, Veeru 6.

Muud ehitised:

Parda 9, Tallinn parkimismaja rekonstrueerimine, Ahtri 8, Tallinn büroohoone rekonstrueerimine, Viimsi Haigla rekonstrueerimine, Mustamäe Gümnaasiumi spordiväljaku rajakatete vahetus; Kabli 2 Tallinn üksikelamu ehitus, Vabaõhumuuseumi 26G -Merirahu mängu- ja spordiväljakute ehitus.

Hinnakiri

Väikeettevõttena suudame pakkuda kvaliteetset teenust paindlike ja konkurentsivõimeliste hindadega.

Omanikujärelevalve

Hinna kalkulatsioon

Hind 1-3% ehitustööde maksumusest või kokkuleppel tunnitasu alusel vastavalt tegelikule töö mahule.

Peamisteks hinda mõjutavateks teguriteks on objekti keerukus ja kaugus, projektdokumentatsiooni kvaliteet ja ehitaja kvalifikatsioon, samuti tellija võimalikud lisasoovid (nt. abi ehituse töövõtulepingu koostamisel ja ehitaja pakkumiste analüüsimisel, ehitise dokumenteerimisel, osalemine läbirääkimistel jms.).

Ehitise audit

Hinna kalkulatsioon

Auditi lähteülesande (s.t. auditi mahu) määrab tellija, kes esitab auditi tegijale ka auditi lähtealuseks olevad vajalikud dokumendid (ehitusprojekt või mõõdistusprojekt, ehitusdokumendid jms).

Auditi hind määratakse tellija ja auditi tegija kokkuleppel olenevalt töö mahust ja töö tegemiseks kuluvast ajast. Hinda mõjutab veel ehitise keerukus, asukoht ja ehitist puudutavate tehniliste dokumentide olemasolu / puudumine.

Võta minuga ühendust

Lahendame probleemid üheskoos.

+ 372 50 98 432
aarne@argroup.ee

AR RÜHMA OSAÜHING

Vana-Viru 4 Tallinn 10111 Eesti
Registrikood: 10378768